Everybody Knows Lyrics

4.7/5 on 97 votes

Everybody Knows

Sbtrkt

Everybody knows that you're shifty
Everybody knows that you are

You are
Everybody knows that you're shifty
Everybody knows that you are
Everybody knows that you're
Everybody knows that you are
Everybody knows that you're shifty
Everybody knows that you are
Everybody knows that you're

Go UP Full Lyrics