Poquito Mas Lyrics

4.9/5 on 117 votes

Poquito Mas

Infected Mushroom

I'm gonna push you until you're gonna get it
I'm gonna push it until you're gonna get it
I'm gonna push it until you're gonna get it out

Go UP Full Lyrics